Tilbage til Ceres Park

Efter en lille tur til Brøndby skal vi igang igen med en ny sæson på det smukke gamle stadion i den store skov.
Og det er med Aarhus Walk og andagt i Lukas kirken.
Det skal nok blive godt !
Rigtig godt !...